Bỏ mạng xã hội trong một tuần, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ được cải thiện.

Bạn có cảm thấy lo lắng hay chán nản hơn không? Khi chúng ta chơi mạng xã hội, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bath cho biết một cách để giúp đỡ là chỉ cần nghỉ ngơi một tuần khỏi mạng xã hội.

Trong một tuần, hãy cố gắng tránh xa Facebook, Twitter, Instagram, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. với kết quả thực nghiệm thú vị sau:

Tổng cộng 154 tình nguyện viên, từ 18 đến 72 tuổi, được tập hợp, chia thành hai nhóm.

Nhóm 1: Được yêu cầu kiêng sử dụng mạng xã hội trong một tuần (với việc theo dõi và thu thập thông tin mà họ thực sự ngừng chơi)

Nhóm 2: được chơi bình thường

Các đối tượng thử nghiệm thường sử dụng mạng xã hội 8 giờ một tuần.

kết quả kiểm tra

Nhóm 1 có các triệu chứng lo lắng. Chẳng hạn như chứng trầm cảm của họ được cải thiện rõ rệt. Tôi cảm thấy rằng cách tôi bây giờ đã được cải thiện. hơn nhiều so với nhóm thứ hai.

Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Phương tiện truyền thông xã hội cũng vậy. Một mặt, nó giúp mọi người giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Thật dễ dàng hơn để xem những gì bạn muốn. Nhưng mặt khác, nó cho phép chúng ta nhìn thấy những thứ có thể ảnh hưởng đến chúng ta. dù sao hãy chăm sóc bản thân Nếu bạn cảm thấy tồi tệ Một tuần gián đoạn có lẽ sẽ giúp ích cho bạn.

Bài viết liên quan