khi nào thì điều trị "bệnh tim" với phẫu thuật

Khi nào thì cần điều trị “bệnh tim” bằng phẫu thuật?

Bài viết liên quan