Nghiên cứu cho thấy mọi người có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ "thời tiết" nhiều hơn "chạm vào mọi thứ" lên đến 1000 lần

Nghiên cứu cho thấy mọi người có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ “không khí” cao hơn 1.000 lần so với khi “chạm vào”.

Bài viết liên quan