nguy hiểm của "thuốc lá" điều đó làm tổn thương cơ thể nhiều hơn "phổi"

Sự nguy hiểm của “thuốc lá” gây hại cho cơ thể hơn là “lá phổi”.

Bài viết liên quan